Ce este POSDRU ?

Ce este POSDRU?

        Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost aprobat oficial de catre Comisia Europeana in data de 22 noiembrie 2007 prin decizia de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European in conformitate cu obiectivul Convergenta in Romania.
POSDRU stabileste axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane, pentru perioada de programare 2007 – 2013. Obiectivul general al POSDRU il constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. Acest obiectiv reprezintă echivalentul a aproximativ 18% din totalul populaţiei ocupate în anul 2006.        
Obiectivele specifice ale POSDRU sunt urmatoarele:

  • · promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
  • · promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii;
  • · facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
  •   dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si inclusive;
  • · promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural;
  • · imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare;
  • · facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piaţa muncii