Axe prioritare POSDRU

In Romania, pentru perioada de programare 2007 – 2013, POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate cunoscute si sub denumirea de “Axe Prioritare” (AP). Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si “Domenii Majore de Interventie” (DMI).

 

AXE PRIORITARE

 

AP 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Axa Prioritara 1 urmareste dezvoltarea sistemului de invatare pe tot parcursul vietii si facilitarea accesului la educatie si formare profesionala prin dezvoltarea de standarde si instrumente specifice la nivel de sistem si de furnizori de educatie si formare, imbunatatirea ofertelor de educatie si formare in concordanta cu cerintele pietei muncii, asigurarea calitatii la toate nivelurile de educatie prin imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, formatorilor si cercetatorilor.

 

DMI 1.1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

DMI 1.2. Calitate in invatamantul superior

DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala

DMI 1.4. Calitate in formare profesionala continua

DMI 1.5. Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

 

AP 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Axa Prioritara 2 urmareste facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin cresterea nivelului educatiei si formarii profesionale pentru piata muncii si prin imbunatatirea nivelului de calificare a angajatilor, printr-o abordare de tip „pe parcursul intregii vieti”.

 

DMI 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa

DMI 2.2  Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

DMI 2.3. Acces si participare la formarea profesionala continuă

 

AP 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Axa Prioritara 3 urmareste promovarea culturii antreprenoriale prin sprijinirea persoanelor care vor sa inceapa o afacere, prin imbunatatirea competentelor specialistilor din managementul si organizarea muncii, prin cresterea nivelului de specializare a angajatilor.

 

DMI  3.1.  Promovarea culturii antreprenoriale

DMI  3.2.  Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

DMI 3.3. Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila

 

AP 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritara 4 urmareste cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor furnizate de Serviciul Public de Ocupare prin modernizarea si diversificarea serviciilor oferite, precum si prin cresterea vizibilitatii si a gradului de accesibilitate al acestora pentru beneficiari (someri, angajatori, persoane in cautarea unui loc de munca).

 

DMI 4.1. Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de  ocupare

 

Operatiuni orientative:

- Dezvoltarea si implementarea actiunilor inovative si transnationale in sprijinul modernizarii SPO;

- Dezvoltarea serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii;

- Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;

- Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;

- Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munca vacante si angajatorii;

- Elaborarea de analize, studii, cercetari si prognoze privind piata muncii, incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale;

- Extinderea sistemului de management al calitatii;

- Imbunatatirea sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesionala pentru forta de munca (ex. centre de formare profesionala a adultilor);

- Elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea si evaluarea impactului real al masurilor active pe piata muncii;

- Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta le ofera.

 

DMI 4.2.  Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare

 

Operatiuni orientative:

- Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului SPO, inclusiv modele de programe de formare;

- Formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistenta, inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale (populatia roma, persoanele cu dizabilitati, tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul de stat pentru protectia copilului, alte categorii de persoane aflate în situatie de risc);

- Formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordari integratoare privind egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;

- Formare pentru utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si comunicare;

- Formare si actiuni inovative si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de organizare si management;

- Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificarilor, activitatilor cu grupurile speciale etc.


AP 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Axa Prioritara 5 urmareste facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si a somerilor de lunga durata, atragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si sprijinirea ocuparii formale.

In acest sens, vor fi promovate masuri active pe piata muncii pentru tinerii someri si somerii de lunga durata, precum: formare profesionala, servicii de mediere, orientare si consiliere profesionala, inclusiv dobandirea de abilitati antreprenoriale; se va urmari cresterea participarii la programe integrate de ocupare a persoanelor din agricultura de subzistenta si imbunatatirea ocuparii participantilor din zonele rurale in programe integrate de ocupare.

DMI  5.1    Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

DMI 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca


AP 6: Promovarea incluziunii sociale

Axa Prioritara 6 urmareste finantarea proiectelor avand ca finalitate cresterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piata muncii si sprijinirea integrarii in munca a grupurilor vulnerabile aflate intr-o situatie dezavantajata in ceea ce priveste accesul la educatie si la un loc de munca.

 

DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

DMI 6.2. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

DMI 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

DMI 6.4. Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii

 
AP 7: Asistenta tehnica

Axa Prioritara 7 urmareste finantarea actiunilor de sprijinire a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si a Organismelor Intermediare in implementarea, monitorizarea si evaluarea POSDRU, precum si pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile in care poate fi accesat FSE.

DMI 7.1.Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU

 

DMI 7.2. Sprijin pentru promovare si comunicare POSDRU