Ştiri şi evenimente

Bine aţi venit pe site-ul OI MMJS, Organism care gestionează Axa prioritară nr. 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - aferentă Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Program finanţat din Fondul Social European).

 

 

 

18.08.2016 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat instrucțiunea nr.2/2016 privind procesarea cererilor de rambursare.

11.08.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/128947.

11.08.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/131974.

03.08.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/130045.

02.08.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/180/4.1/S/155257.

13.07.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/135275.

13.07.2016 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/180/4.1/S/154624.

07.12.2015 – Anunţ

 OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/130045.

17.11.2015 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3128 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.

11.11.2015 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/132142.

06.11.2015 – Anunţ

OI MMFPSPV publică nota aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/124/4.2/S/129837.

04.11.2015 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat instrucţiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect.

19.10.2015 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat instrucţiunea nr. 112/19.10.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii POSDRU 2007-2013.

15.10.2015 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat instrucţiunea nr. 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinanţării de către beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU, în cadrul cererilor de propuneri de proiect nr. 169-190.

08.10.2015 – Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat ordinul 2802/08.10.2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.

07.10.2015 – Lansarea aplicaţiei MySMIS 2014

Miercuri, 7 octombrie, la sediul Guvernului, ministrul fondurilor europene, Marius Nica şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş, au lansat spre consultare publică aplicaţia MySMIS 2014.

Această aplicaţie va fi utilizată de solicitanţii şi beneficiarii de fonduri europene în relaţia lor cu autorităţile, pentru a depune proiecte mai rapid şi mai simplu, utilizând mediul online, şi pentru a-şi implementa mai uşor proiectele.

Prin intermediul acestei aplicaţii, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanţare, însoţită de declaraţiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.

În plus, după ce vor semna contractele de finanţare, vor utiliza această aplicaţie pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte şi a primi informaţii despre stadiul cererilor de rambursare.

18.09.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică nota referitoare la concluziile întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/124/4.2/S/130703.

16.09.2015 – Anunţ  

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat instrucţiunea 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii POSDRU 2007 - 2013.

16.06.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică nota nr. 115/SICE/11.05.2015 aferentă întâlnirii de conciliere din data de 19.02.2015.

25.05.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică nota nr. 6332/25.05.2015 aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/94/4.1/S/63810.

15.05.2015 – Anunţ 

Asigurându-vă că răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar aspectele menţionate de dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru îmbunătăţirea proceselor gestionate de către Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management pentru POSDRU, vă rugăm să completaţi chestionarul pe care îl regăsiţi aici.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat.

12.05.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică nota nr. 116/SICE/12.05.2015 aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/123/4.1/S/129602.

12.05.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică nota nr. 115/SICE/11.05.2015 aferentă întâlnirii de conciliere pentru proiectul POSDRU/124/4.2/S/128244.

11.05.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică ordinul nr. 903 din 7 mai 2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema ''Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare''.

08.05.2015 – Anunţ 

Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman publică spre consultare Metodologia şi criteriile de verificare, evaluare şi selecţie pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia şi criteriile vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare pentru POCU în data de 20 mai 2015.

În cazul în care aveţi observaţii/propuneri de modificare privind conţinutul documentului, vă rugăm să le transmiteţi prin completarea formularului, până la data de 13 mai 2015, ora 12.00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

04.05.2015 – Anunţ 

OI MMFPSPV publică lista proiectelor contractate din cadrul CPP 180 ''Calitate în Serviciile de Ocupare'', aferentă DMI 4.1 - ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

28.04.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015.

30.03.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale 2015.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 03.04.2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

19.03.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU.

Anexe


19.03.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finanţare POSDRU.

Anexe

Manual ActionWeb

16.03.2015 – Anunţ Axa 7

OI MMFPSPV publică următoarele informaţii referitoare la proiectul POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRU MMFPSPV/6, aferent Axei prioritare 7.

10.03.2015 – Anunţ

OI MMFPSPV publică lista proiectelor aprobate pentru finanţare nerambursabilă din cadrul CPP 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'' ,aferentă DMI 4.1 - ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

04.03.2015 – Anunţ

OI MMFPSPV publică Ordinul nr. 588/27.02.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată / cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României.

23.02.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat lista cererilor de finanţare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'' aferentă DMI 4.1 - ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

În cursul zilei de 23.02.2015, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse în Faza B şi solicitanţii cererilor de finanţare aprobate vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanţare.

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare nu primesc Scrisoare de informare până la sfârşitul zilei, vor contacta OI MMFPSPV la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura MFE-AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucureşti.

Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a documentului la registratura MFE-AMPOSDRU este joi, 26 februarie 2015, ora 16.00.

Pentru contestaţiile transmise prin poştă sau prin curier, data limită de transmitere este joi, 26 februarie 2015, ora 16.00.

04.02.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru CPP nr. 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'' aferentă DMI 4.1 - ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

În cursul zilei de 04.02.2015, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanţare.

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare se regăsesc în lista ataşată, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta OI MMFPSPV la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.

Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura MFE-AMPOSDRU, la adresa : B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucureşti.

Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura MFE-AMPOSDRU este luni, 09 februarie 2015, orele 16.00.

20.01.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ordinului privind aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Vă rugăm să ne transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document până la data de 23.01.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

În acest sens, vă rugăm să consultaţi următoarele documente:

15.01.2015 – Anunţ

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cererilor de finanţare în sistemul ActionWeb, respectiv cu privire la modalitatea corectă de completare a câmpurilor din Tab-ul ''Parteneri'', MFE-AMPOSDRU a publicat Tutorialul pentru completarea Tab-ului PARTENERI.

08.01.2015 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 - ''Calitate în serviciile de ocupare'' aferentă DMI 4.1 - Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

19.12.2014 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instrucţiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată.

18.12.2014 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a anunţat că în perioada 18.12.2014 - 05.01.2015, în sistemul electronic ActionWeb se vor derula activităţi de mentenanţă în scopul îmbunătăţirii modului de verificare a cheltuielilor.

Astfel, pentru a veni în întâmpinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare în perioada de mentenanţă se vor depune în format fizic ( pe hârtie ) la registratura Organismului Intermediar responsabil.

17.12.2014 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 - ''Calitate în serviciile de ocupare'' aferentă DMI 4.1 - Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

 28.11.2014 – Anunţ

MFE-AMPOSDRU a lansat cererea de propuneri de proiecte nr. 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'' finanţată din DMI 4.1 - Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 15.12.2014, ora 10.00, până în data de 29.12.2014, ora 16.00.

21.11.2014 – Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU

În continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AMPOSDRU îşi propune îmbunătăţirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potenţialilor beneficiari.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Manual ActionWeb;

Formular Manual ActionWeb;

Formular Instrucţiuni;

Formular GS;

Formular Contract.

07.11.2014  Anunţ

Vă informăm că, începând cu data de 10.11.2014, noua locaţie a sediului DG AMPOSDRU va fi: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, Sector 1, Bucureşti.

14.10.2014 MFE - AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare

MFE - AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finanţare POSDRU.

Descarcă anexe.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

14.10.2014 MFE - AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind contractarea

MFE - AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU.

Descarcă anexe.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

07.10.2014  Anunţ

MFE - AMPOSDRU a publicat Ordinul nr. 989/29.09.2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al ministrului Finanţelor Publice nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial ''Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013'', publicat în Monitorul Oficial nr. 716 din 1 octombrie 2014.

26.09.2014  Anunţ

În condiţiile desfăşurării unei perioade de mentenanţă necesară dezvoltărilor viitoare în cadrul aplicaţiei informatice Actionweb, termenele prevăzute în contractele de finanţare POSDRU referitoare la depunerea cererilor de rambursare/prefinanţare se vor prelungi cu perioada în care sistemul nu a funcţionat.

16.09.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea şi clarificarea modalităţii de interpretare a bugetului detaliat, anexa la contractul de finanţare.

10.09.2014 AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional în perioada 10.09.2014 - 11.09.2014.

11.08.2014  Anunţ

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 4.1. "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

Vă rugăm să transmiteţi, până la data de18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

11.08.2014  Anunţ

 AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind reglementarea şi clarificarea modalităţii de interpretare a bugetului detaliat.

Vă rugăm să transmiteţi, până la data de 18.08.2014, observaţiile dumneavoastră la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

06.08.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Condiţii Generale - versiunea august 2014.

28.07.2014  Anunţ

OI MMFPSPV publică nota 166/28.07.2014 conform prevederilor Instrucţiunii nr. 95/2014, art. 10 emisă de AMPOSDRU referitoare la acordarea tranşei a doua şi a treia de prefinanţare cuvenită în cadrul proiectului POSDRU/111/4.1/S/91816 implementat de AJOFM Arad.

08.07.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat varianta revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Generale 2014.

07.07.2014 Pagina web a AMPOSDRU a fost integrată în site-ul Ministerului Fondurilor Europene

Pagina web a AMPOSDRU a fost integrată în site-ul Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro.

Astfel, aceasta poate fi accesată din site-ul MFE sau la link-ul www.fonduri-ue.ro/posdru/.

24.06.2014  Anunţ

AMPOSDRU a anunţat că începând cu data de 24.06.2014 pagina de internet oficială a AMPOSDRU este disponibilă la adresa www.fonduri-ue.ro/posdru/.

24.06.2014  Anunţ

AMPOSDRU a anunţat că începând cu data de 1 iulie 2014, adresele de email existente în domeniul de email fseromania.ro vor migra în domeniul de email fonduri-ue.ro.

11.06.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 97 privind aplicarea prevederilor OUG 29/2014.

23.05.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2014.

14.05.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind modificarea formatului standard al Anexei 2 Bugetul proiectului sintetic şi detaliat din contractul de finanţare.

08.05.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat Nota privind clarificarea aspectelor referitoare la termenul de depunere a primei cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate în cadrul contractelor de finanţare aferente proiectelor aprobate în cadrul Cererilor de propuneri de proiecte lansate în anul 2013.

30.04.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat clarificarea nr. 1 la instrucţiunea nr. 77.

28.04.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat metodologia de conciliere aferentă instrucţiunii nr. 91.

18.04.2014  Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2014 aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în anul 2014.

Vă rugăm să transmiteţi, până la data de 25.04.2014, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

17.04.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 95

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea 95 şi anexa 1 - metodologia de conciliere.

15.04.2014 Informare

AMPOSDRU a publicat Manualul de Identitate Vizuală POSDRU 2007 - 2013, cu modificările generate de noua structură organizatorică.

14.04.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 94

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 94.

08.04.2014 – Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013, alături de anexa 1 - listă de verificare privind înlocuirea partenerului în etapa de contractare. AMPOSDRU aşteaptă observaţiile dvs. cu privire la instrucţiune până în data de 10.04.2014, ora 14.00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

03.04.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 92

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 92.

03.04.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 91

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 91.

28.03.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 90

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 90 privind corectarea erorilor materiale apărute la nivelul modificărilor contractuale.

15.03.2014 Consultare publică

AMPOSDRU oferă spre consultare publică până joi, 20 martie - inclusiv, următoarele:

13.03.2014 OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor contractate în cadrul CPP 123 şi CPP 124

OIPOSDRU ANOFM publică lista contractelor de finanţare aferente CPP 123 şi CPP 124.

16.01.2014  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 87

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 87 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

La anexele 22 şi 23 s-au adus precizări care au scopul de a clarifica aspectele semnalate de beneficiari.

24.12.2013  Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare

AMPOSDRU a publicat spre consultare Ordinul comun privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic şi de tip grant pentru POSDRU 2007 - 2013.

Vă rugăm să transmiteţi, până la data de 30.12.2013, ora 12.00, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

20.12.2013  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 86

 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele adiţionale întocmite în baza Instrucţiunii nr. 83/2013.

16.12.2013  AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 85

AMPOSDRU a publicat instructiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

13.12.2013 – Anunţ

AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului.

CPP123

CPP124

Pentru mai multe informatii detalii aici .

06.12.2013 – Anunţ

AMPOSDRU a anunţat beneficiarii că se vor putea depune acte adiţionale privind TVA-ul şi după expirarea termenului de trei zile lucrătoare, acest termen având doar scopul de a accelera procesul de restituire a TVA-ului.

06.12.2013 AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 83

AMPOSDRU a publicat instructiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibilă eligibilă.
AMPOSDRU a publicat următoarele anexe:


03.12.2013
Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare modelul de contract de finanţare aplicabil beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă ale căror cereri de finanţare vor fi aprobate spre finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU şi OIPOSDRU în anul 2013. Vă rugăm să transmiteţi, până la data de 05.12.2013, ora 12, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

29.11.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare următoarea Instrucţiune alături de anexa 1, anexa 2 şi anexa 3.
Vă rufăm să transmiteţi observaţiile dvs. cu privire la această Instrucţiune până la data de 03.12.2013, la adresele de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

29.11.2013
AMPOSDRU a publicat
instrucțiunea nr. 82

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 82/29.11.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată.
AMPOSDRU a publicat următoarele anexe:

25.11.2013 AMPOSDRU a publicat următoarele comunicate de presă

AMPOSDRU a publicat următoarele comunicate de presă:

22.11.2013 Anunţ

OIPOSDRU ANOFM publică următorul anunţ în vederea achiziţionării de Servicii conexe managementului.
OIPOSDRU ANOFM publică următoarele clarificări
.

12.11.2013 AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 80

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de către AM/OIPOSDRU, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013.

08.10.2013 OIPOSDRU ANOFM publică listele cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru CPP 123 şi 124

OIPOSDRU ANOFM publică listele cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte ( CPP ):

În cursul zilei de astăzi, 08.10.2013, solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost respinse în faza A vor primi scrisorile de informare.
De asemenea, solicitanţii ale căror cereri de finanţare se regăsesc în listele ataşate, dar care nu primesc scrisoare de informare, vor contacta OIPOSDRU ANOFM.

07.10.2013 AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 78

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 78, pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementării proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR.

27.09.2013 Conferinţă anuală POSDRU

AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

22.08.2013 AMPOSDRU a publicat instrucțiunea nr. 77

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 77, privind regimul şi modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

12.08.2013
AMPOSDRU a publicat
instrucțiunea nr. 76

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 76, privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU ale aceluiasi beneficiar/debitor.

01.08.2013 Manualul Beneficiarului

AMPOSDRU a publicat spre consultare Manualul Beneficiarului. Vă rugăm să transmiteţi observaţiile dumneavoastră, până la data de 14.08.2013, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


01.08.2013
AMPOSDRU a publicat
instrucţiunea nr. 74

 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 74 pentru clarificarea Instrucţiunii nr. 71 privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă.


17.07.2013 Anunţ

OIPOSDRU ANOFM publică următoarele clarificări privind Cererile de propuneri de proiecte 123 şi 124.

16.07.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare draftul Manualul beneficiarului.
Vă rugăm să transmiteţi, până la data de 22.07.2013, ora 16, propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


04.07.2013
Anunţ

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU a publicat instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare în cadrul aplicaţiei ActionWeb.

01.07.2013
Anunţ

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU a publicat instrucţiuni privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finanţare în cadrul aplicaţiei ActionWeb.

01.07.2013
Anunţ

AMPOSDRU a publicat Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 -125 şi 127 - 152.

27.06.2013
Anunţ


Vă anunţăm că începând cu data de 31 mai 2013 a intrat în vigoare noul DCI POSDRU 2007-2013.

17.06.2013 Anunţ

Pentru evaluarea capacității financiare a solicitanților/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul menționat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2013, solicitanții și partenerii acestora sunt rugați să completeze datele financiare aferente exercițiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în secțiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finanțare.

10.06.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat Corrigendum nr.1 la Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-152.

10.06.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat modelul revizuit al bugetului Cererii de finanţare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OIPOSDRU în anul 2013.

07.06.2013
AMPOSDRU a publicat
instrucţiunea nr. 73

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POSDRU 2007-2013.
Anexe ataşate:

04.06.2013 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 71

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr.71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă.
Document ataşat - Anexa 1.


04.06.2013
AMPOSDRU a publicat modelul bugetului Cererii de finanţare

AMPOSDRU a publicat modelul bugetului Cererii de finanţare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.
Acest fişier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării Cererii de finanţare în format electronic.
Cererile de finanţare care vor fi transmise electronic fără fişierul de buget vor fi respinse.


01.06.2013
AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2013


AMPOSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2013.

OIPOSDRU ANOFM anunţă lansarea următoarelor cereri de propuneri de proiecte:
1. Nr. Call 123, DMI 4.1 ,,Calitate în serviciile de ocupare'', tip strategic ghid condiţii specifice DMI 4.1;
2. Nr. Call 124, DMI 4.2 ,,Profesionişti în piaţa muncii'',
tip strategic ghid condiţii specifice DMI 4.2.

Conform celor precizate în fiecare ghid de condiţii specifice, deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face în data de 17 iunie 2013, orele 10.00 şi se va închide în data de 01 iulie 2013, orele 16.00.

La nivelul OIPOSDRU ANOFM va funcţiona, începând de luni 03 iunie 2013, orele 09.00 până pe data de 27 iunie, orele 14.00 biroul de help-desk cu următoarele date de contact:

 • Cererea de propuneri de proiecte nr. 123 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 021.311.07.36, persoană de contact: Stan Daniela;
 • Cererea de propuneri de proiecte nr. 124 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 021.311.07.36, persoană de contact: Stan Daniela.

24.05.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru:

Vă rugăm să transmiteţi p&ˆnă la data de 31.05.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Vă rugăm să transmiteţi e-mail-uri distincte pentru fiecare dintre GS CS postat spre consultare pentru care doriţi să comunicaţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră.

23.05.2013 Anunţ

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane împreună cu Organismele Intermediare Naţionale şi Organismele Intermediare Regionale au planificată în perioada imediat următoare lansarea de apeluri de proiecte în cadrul POSDRU.

Vor fi deschise apeluri în cadrul POSDRU, inclusiv pentru Axa prioritară 4 ''Modernizarea Serviciului Public de Ocupare''.
Selectarea experţilor evaluatori care vor evalua cererile de finanţare se va face exclusiv prin intermediul site-ului www.evaluareproiecte.ro
.

22.05.2013 Anunţ

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale 2013.
De asemenea, AMPOSDRU are rugămintea de a transmite propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până vineri 31.05.2013, ora 14.00.

21.05.2013
Comunicat de presă AMPOSDRU


AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul instrucţiunii privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă. De asemenea, AMPOSDRU are rugămintea de a transmite toate comentariile, observaţiile şi sugestiile dumneavoastră până la data de 31 mai 2013, orele 14.00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Documente ataşate:

26.04.2013 Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat Ordinul 725/24.04.2013 şi Notificarea.

25.04.2013
Comunicat de presă AMPOSDRU


AMPOSDRU a retras Instrucţiunea nr. 68, urmând a se reveni în următoarele zile cu o nouă formă.

23.04.2013 AMPOSDRU a publicat draft-ul instrucţiunii nr. 69.

AMPOSDRU a publicat spre consultare draft-ul instrucţiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecărei cereri de rambursare.
Comentariile,propunerile şi sugestiile vor fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 25.04.2013, orele 14.00.
Documente ataşate:

22.04.2013 Anunţ privind depunerea documentelor justificative aferente unei cereri de rambursare

Începând cu data de 22.04.2013, toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare, cu excepţia cererilor de rambursare finale, transmise până acum în format printat, se vor transmite către Organismele Intermediare/AMPOSDRU doar în format scanat, pe suport DVD/CD.
În zilele următoare, AMPOSDRU va emite o instrucţiune în acest sens.


12.04.2013 Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

08.04.2013
AMPOSDRU ŞI OIPOSDRU vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul Axelor Prioritare (AP) POSDRU


AMPOSDRU şi OIPOSDRU vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul următoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU:

 • AP 1 - Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
 • AP 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii;
 • AP 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare;
 • AP 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare;
 • AP 6 - Promovarea incluziunii sociale.
Pentru evaluarea Cererilor de finanţare depuse de solicitanţi în cadrul acestor apeluri, se caută experţi evaluatori cu experienţă şi competenţe în domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmează a fi lansate.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi site-ul www.evaluareproiecte.ro.

04.04.2013 OIPOSDRU ANOFM publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 4.1 şi DMI 4.2

OIPOSDRU ANOFM publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 4.1 Calitate în serviciile de ocupare - cerere de propuneri de tip strategic şi DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - cerere de propuneri de tip strategic.
Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 15.04.2013.

01.04.2013 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 67

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 67.

13.03.2013 –Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet : www.fonduri-ue.ro

Începând cu data de 13.03.2013, Ministerul Fondurilor Europene are o nouă pagină de internet : www.fonduri-ue.ro.

26.02.2013 –Scrisoarea transmisă de primul-ministru Victor Ponta beneficiarilor contractelor de finanţare aferente POS-DRU

Primul-ministru Victor Ponta a transmis o scrisoare tuturor beneficiarilor contractelor de finanţare aferente POS-DRU.

20.02.2013 –AMPOSDRU a publicat noi clarificări referitoare la instrucţiunea nr. 63

A/strongbr /MPOSDRU a publicat noi clarificări privind Instrucţiunea nr. 63.

18.02.2013 AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional luni, 18.02.2013.

14.02.2013
AMPOSDRU a publicat clarificări referitoare la instrucţiunea nr. 63

AMPOSDRU a publicat următoarele clarificări referitoare la instrucţiunea nr. 63.
Manualul de utilizare ActionWeb - modulul ''Experţi''

01.02.2013 AMPOSDRU a publicat următoarele instrucţiuni

 • Instrucţiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate din FSE, în cadrul POSDRU 2007-2013;
 • Instrucţiunea 64 privind limita zilnică şi săptămânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate din FSE, în cadrul POSDRU 2007-2013;
 • Instrucţiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul ''Convergenţă''.

28.01.2013 AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional luni, 28.01.2013, între orele 09.00 - 12.00.

11.01.2013 Informare

Începând cu data de 07.01.2013, noul sediu al AMPOSDRU se află în clădirea International Business Center Modern, situată pe B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, Bucureşti.

Ordinul Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2330

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a emis ordinul nr. 2330/31.08.2012 pentru aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor aflate în implementare şi finanţate prin POSDRU.

19.11.2012
Comunicate de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următoarele comunicate de presă:

16.11.2012 AMPOSDRU a publicat spre consultare Instrucţiunea nr. 63

AMPOSDRU a publicat spre consultare Instrucţiunea nr. 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.
Sugestiile dumneavoastră pot fi transmise, până în data de 22.11.2012 ora 16.00, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Anexe:

22.10.2012 – AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional în perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ora 08.00.

04.10.2012
– AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 05.10.2012, între orele 14.00 - 18.00.

28.09.2012 AMPOSDRU a publicat schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale 2012

AMPOSDRU a publicat spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Generale 2012, inclusiv schiţa bugetului detaliat, aferent cererii de finanţare.
AMPOSDRU a solicitat beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până în data de 08.10.2012.


27.09.2012 AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 10/2012

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor ale căror proiecte s-au finalizat la data de 31.07.2012 şi ulterior acestei date, AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor afectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare şi finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

26.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a anunţat că, în data de 26.09.2012, a avut loc la sediul Guvernului o şedinţă extrordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, având ca temă de discuţie situaţia fondurilor europene şi, în special, programul POSDRU.
S-a făcut o analiză a greutăţilor pe care le întâmpină beneficiarii şi s-au făcut propuneri concrete legate de îmbunătăţirea funcţionării AM POSDRU.
La finalul reuniunii, ministrul Mariana Câmpeanu a anunţat că datorită implicării directe a primului ministru Victor Ponta şi a viceprim-ministrului, ministru de finanţe Florin Georgescu, s-au găsit resursele necesare pentru reluarea plăţilor pentru cererile de rambursare depuse de beneficiari.
Cererea de fonduri făcută de AMPOSDRU, în valoare de 390.314.585 lei, necesară pentru efectuarea plăţilor către beneficiarii axelor prioritare 1-6, reprezintă valoarea a circa 1400 de cereri de rambursare aflate în prezent spre plată la nivelul Autorităţii de Management POSDRU.
AMPOSDRU a anunţat că acestea sunt cererile reverificate conform instrucţiunii nr. 61, privitoare la eşantionarea pe grad de risc C (minim 75% din documentele justificative), precum şi cele verificate după data intrării în vigoare a instrucţiunii nr. 61.


26.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

26.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluzi/span/spanune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

21.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

21.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

18.09.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

14.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

11.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la campaniile regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România'', DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă.

10.09.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

Referitor la Instrucţiunea nr. 62, DG AMPOSDRU a publicat următorul comunicat.

07.09.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU


DG AMPOSDRU a anunţat începerea seriei de campanii regionale ''POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România''. ( comunicat de presă )

05.09.2012 Anunţ OIPOSDRU ANOFM

OIPOSDRU - ANOFM anunţă că începând cu data de 5 septembrie 2012:

 • Registratura OIPOSDRU ANOFM va funcţiona de luni până joi în intervalul orar 09:00 - 15:30 şi vineri în intervalul orar 09:00 - 13:00;
 • Toată corespondenţa de tipul: solicitări de clarificări, întrebări privind lansările de proiecte, clarificări cu privire la implementarea proiectelor, etc. se vor transmite numai la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
 • Programul de audienţe al directorului OIPOSDRU ANOFM este în fiecare zi de joi, în intervalul orar 14:00 - 16:00, stabilit prin comunicatul de presă / 20.02.2012 emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Beneficiarii se pot înscrie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până cel târziu în fiecare miercuri la ora 16.00.
Pentru informaţi suplimentare ne puteţi contacta la nr. de tel. 021/311.07.36 sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

03.09.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a organizat luni, 03.09.2012, o conferinţă naţională de presă. Tematica evenimentului a abordat atât problemele cu care se confruntă programul operaţional, rezultatele implementării POSDRU în România, cât şi priorităţile MMFPS şi AMPOSDRU pentru perioada 2014 - 2020. ( comunicat de presă )

30.08.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 62

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

22.08.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

DG AMPOSDRU a venit în sprijinul beneficiarilor POSDRU, publicând următorul comunicat şi a pus la dispoziţie macheta, ce trebuie completată.

09.08.2012
– Anunţ

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a anunţat lansarea procedurii de selecţiei a organizaţiilor din mediul economic, social, academic şi societatea civilă care vor face parte din componenţa Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale (CCT).

01.08.2012
– AMPOSDRU a anunţat modificarea programului de funcţionare

AMPOSDRU a anunţat modificarea programului de funcţionare, în conformitate cu prevederile ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

31.07.2012
– Informare

AMPOSDRU a informat beneficiarii că începând de miercuri, 01.08.2012 va rambursa contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari ( mai puţin societăţi comerciale ) în conformitate cu cererile de rambursare depuse.
Totodată, AMPOSDRU urmează să plătească şi contribuţia de la bugetul de stat aferentă cererilor de rambursare reverificate în conformitate cu Instrucţiunea nr. 61.


25.07.2012
AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de miercuri 25 iulie 2012, orele 9.00, pentru o perioadă de 24 de ore.

06.07.2012
AMPOSDRU a anunţat redeschiderea serviciului Help - Desk

AMPOSDRU a informat beneficiarii, potenţialii beneficiari şi publicul larg că s-a redeschis serviciul Help - Desk.

03.07.2012
AMPOSDRU a actualizat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012

AMPOSDRU a actualizat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

28.06.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a informat beneficiarii că, în sistemul informatic ActionWeb, s-a modificat gradul de risc în C şi s-a actualizat eşantionul aferent gradului de risc C.
De asemenea, AMPOSDRU a informat beneficiarii că Instrucţiunea nr. 61 nu se aplică cererilor de rambursare plătite.
AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la clarificarea unor aspecte apărute ca urmare a emiterii Instrucţiunii nr. 61.

26.06.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a informat beneficiarii că pot transmite spre soluţionare problemele referitoare la reemiterea eşantionului şi a gradului de risk la adresa de poştă electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

25.06.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 61

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU şi comunicatul referitor la modificarea gradului de risk.

31.05.2012
– AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului

AMPOSDRU a anunţat că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de joi 31 mai 2012, orele 14.00, pentru o perioadă de 24 de ore.

15.05.2012
– AMPOSDRU a actualizat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012


AMPOSDRU a actualizat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.

14.05.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 60

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 60 privind modificările contractuale aferente externalizării echipei de management şi experţilor din echipa de implementare.


08.05.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 59

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.


07.05.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 58

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 58 de completare a instrucţiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013.


11.04.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a organizat miercuri, 11 aprilie 2012, Conferinţa Naţională ''POSDRU - PRINCIPALUL FURNIZOR DE FORMARE, OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 2012'', având ca obiectiv prezentarea stadiului implementării POSDRU.
La eveniment au participat peste 300 de invitaţi, incluzând reprezentanţi ai Comisiei Europene, autorităţilor române, beneficiari şi reprezentanţi ai mass-media (comunicat de presă).


04.04.2012
Estimare TVA

AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur şi MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA, aferente cheltuielilor eligibile, plătite de către Beneficiarii/Partenerii societăţi comerciale, în cadrul proiectelor aflate în implementare, finanţate din POSDRU.
În acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel ataşat (comunicat de presă).


04.04.2012
Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă cu privire la existenţa unor diferenţe între termenele de procesare şi plată a cererilor de rambursare (citeşte mai mult).


02.04.2012 Comunicat de presă AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat următorul comunicat de presă referitor la propunerea de modificare a cheltuielilor eligibile pe POSDRU (citeşte mai mult).


22.03.2012
AMPOSDRU a anuţat noul program al registraturii din perioada 24 - 25 martie 2012

AMPOSDRU a anunţat că, în mod excepţional, în perioada 24 - 25 martie 2012, registratura AMPOSDRU va funcţiona în intervalul orar 10 - 16, în vederea &ˆnregistrării cererilor de rambursare.


08.03.2012
OIPOSDRU ANOFM publică programul de audienţe


OIPOSDRU ANOFM publică programul de audienţe al Directorului OIPOSDRU ANOFM.

07.03.2012
AMPOSDRU a publicat programul de audienţe

AMPOSDRU a publicat programul de audienţe al:

- Directorului General/Directorului General Adjunct în fiecare joi între orele 14.00 - 16.00 la sediul AMPOSDRU pentru contractele implementate de AMPOSDRU;
- Directorului/Directorului Executiv în fiecare joi
între orele 14.00 - 16.00 la sediul Organismului Intermediar pentru contractele implementate de Organismul Intermediar.
Beneficiarii se pot înscrie pe adresele de e-mail dedicate programelor de audienţe, până cel târziu în fiecare miercuri la ora 16.00.
Solicitarea de înscriere în audienţă trebuie să conţină datele de identificare ale contractului şi ale persoanei/persoanelor care solicită audienţa, precum şi motivul solicitării.

05.03.2012 OIPOSDRU ANOFM publică listele proiectelor contractate în cadrul CPP 111, în perioada 01.01.2012 - 29.02.2012

OIPOSDRU ANOFM publică listele proiectelor contractate în perioada 01.01.2012 - 29.02.2012, proiecte aferente cererilor de finanţare admise în contestaţii în cadrul CPP 111.

02.03.2012
AMPOSDRU a anunţat redeschiderea serviciului de tip Help Desk

Începând cu data de 2 Martie 2012, pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, beneficiarilor şi publicului general, AMPOSDRU a pus la dispoziţia acestora serviciul telefonic de tip Help Desk care să răspundă nevoilor de informare asupra posibilităţilor de finanţare şi a modului de accesare a finanţării din Fondul Social European prin POSDRU, precum şi în ceea ce priveşte implementarea proiectelor. (citeşte mai mult)

02.03.2012
AMPOSDRU a reamintit programul de depunere a documentelor la Registratură

AMPOSDRU a reamintit faptul că, începând cu data de 1 Octombrie 2011, Registratura AMPOSDRU funcţionează de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 - 15:00.

20.02.2012
AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la măsurile implementate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

În legătură cu Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii a luat următoarele măsuri:
1. Ca o măsură anti-fraudă , toţi beneficiarii trebuie sa declare pe proprie răspundere, că nu au oferit şi nu au acordat, direct sau indirect, niciun fel de foloase necuvenite, nici unui funcţionar public din cadrul AMPOSDRU şi OIR, în legătură cu depunerea aplicaţiilor de proiecte şi pentru procesarea cererilor de rambursare. Citeşte mai mult


20.02.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi a cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007 - 2013

În vederea asigurării transparenţei efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi a respectării termenului prevăzut în procedură (45 de zile calendaristice pentru procesarea cererilor de rambursare şi de restituire TVA şi 15 zile calendaristice pentru procesarea cererilor de prefinanţare), AMPOSDRU a emis Instrucţiunea nr. 57, privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi a cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007 - 2013.
Începând cu dara de 21.02.2012, acest registru va fi actualizat şi publicat zilnic pe site-ul AMPOSDRU.

20.02.2012 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 56

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 56 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în ActionWeb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor în modulul ''Planul activităţilor''.

20.02.2012 AMPOSDRU a solicitat beneficiarilor să transmită, în termen de 10 zile, sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite ( restituite ) acesteia, în scopul reconcilierii contabile

AMPOSDRU a solicitat beneficiarilor ca, până la 01.03.2012, să completeze şi să transmită pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Formularul 9 ( semnat, ştampilat, scanat ) prevăzut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale beneficiarilor.
Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite ( restituite ) acesteia, pentru fiecare proiect, de la începutul derulării contractului şi până la data de 31.12.2011.
De asemenea, conform prevederilor din contractele de finanţare, vor completa şi vor transmite acest formular şi beneficiarii care au primit plata aferentă cererii de rambursare finală.


17.02.2012
AMPOSDRU a anunţat crearea unui nou modul în sistemul ActionWeb

AMPOSDRU a anunţat că, începând cu data de 17 februarie 2012, în cadrul aplicaţiei ActionWeb a fost creat un nou modul, în vederea încărcării informaţiilor care vizează activităţile desfăşurate de beneficiari.

17.02.2012 AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 54

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 54, privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a da o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă. Toţi beneficiarii proiectelor POSDRU aflate în implementare trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere conform Anexei prevăzută în Instrucţiune.

31.01.2012 AMPOSDRU a publicat Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU a publicat Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat, prin includerea în Ghidul postat pe site în luna noiembrie a definiţiilor indicatorilor suplimentari prevăzuţi în cadrul Documentului Cadru de Implementare.

23.01.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 53, privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 53, privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile, în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă, precum şi tabelul de calcul în care beneficiarii vor completa coloanele D şi E.

13.01.2012
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 51 pentru respectarea Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 51, elaborată în vederea respectării prevederilor Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale şi ale Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 49, privind adoptarea metodologiei de eşantionare pentru verificarea procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU.
Începând cu data prezentei Instrucţiuni, fiecare beneficiar are obligaţia ca, în momentul depunerii cererilor de rambursare la AM/OI/OIR, să ataşeze Lista centralizatoare privind cheltuielile afernete procedurilor de achiziţie publică solicitate la rambursare din respectiva cerere, pentru acele achiziţii încheiate de către beneficiarii/partenerii care au calitatea de autorităţi contractante aşa cum sunt acestea definite la art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectând formatul din Anexa 1 la prezenta Instrucţiune, atât pe format de hârtie, cât şi în format electronic.


05.01.2012
– AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

AMPOSDRU a publicat spre informare Codul de Conduită privind evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene şi adoptat la 21 decembrie 2011, în şedinţă de Guvern.
Codul nu aduce reglementări noi în materia conflictului de interese şi incompatibilităţilor, însă ajută personalul cu atribuţii în gestionarea de fonduri europene să înţeleagă mai bine situaţiile care pot genera incompatibilităţi şi conflicte de interese. Codul de Conduită clarifică modul în care se aplică principiile şi regulile generale privind regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese prevăzute în legislaţia naţională şi europeană în vigoare.
Documentul constituie un instrument cu caracter de prevenţie, care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară personalul implicat în domeniu.
Prevederile acestui cod se aplică funcţionarilor publici, cu statut general şi special, demnitarilor, precum şi personalului contractual din autorităţile statului cu atribuţii în gestionarea / implementarea / coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Prevederile Codului de Conduită nu îi vizează pe beneficiarii proiectelor cu finanţare europeană, dar îi vor ajuta să sesizeze eventuale situaţii de acest gen la nivelul diferitelor structuri de autorităţi de management sau organisme intermediare.


13.12.2011
– AMPOSDRU a solicitat sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb

AMPOSDRU a solicitat beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb, întrucât plata rambursărilor se va face numai dacă situţia existentă în ActionWeb reprezintă situaţia la zi a evoluţiei proiectului POSDRU.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii iniţiali, AMPOSDRU va face modificările necesare în ActionWeb, pe baza comunicărilor primite de la liderii de parteneriat.
AMPOSDRU le solicită beneficiarilor lideri de parteneriat să comunice acest lucru până la data de 22 decembrie 2011, completând datele cu istoricul partenerilor în tabelul xls, după modelul anexat.
Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflaţi în această siuaţie la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
AMPOSDRU atrage atenţia asupra respectării modelului anexat, pentru a evita apariţia de neconcordanţe între situaţia actuală a proiectului şi cea existentă în ActionWeb.
Lista beneficiarilor şi a partenerilor se găseşte pe site-ul AMPOSDRU şi poate fi verificată la adresa http://www.fseromania.ro/images/downdocs/lista_solicitanti_si_parteneri_07102011.xls.


24.11.2011
– AMPOSDRU a publicat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

AMPOSDRU a actualizat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

21.11.2011
– AMPOSDRU va trece la noua interfaţă a site-ului www.fseromania.ro

AMPOSDRU va trece începând de luni, 21 noiembrie 2011, ora 14.00, la noua interfaţă, intuitivă şi dinamică, a site-ului
www.fseromania.ro.
Noul site este mult mai bine structurat, potenţialii şi actualii beneficiari ai POSDRU având la dispoziţie informaţiile utile pentru fiecare etapă de informare, aplicare, şi implementare în mod corect a unui proiect pentru dezvoltarea resurselor umane.
AMPOSDRU continuă politica de tranparenţă, oferind celor interesaţi informaţii, fişiere multimedia, precum şi o bază de date completă, cu proiectele depuse, aprobate, revocate, contractate, reziliate şi finalizate.
De asemenea, pe prima pagină vor fi găsite cele mai recente informaţii, la rubrica „Ştiri/Evenimente”, iar în secţiunea „Dezbatere/Informare Publică” pot fi consultate proiecte şi documente de interes public.


14.11.2011
– AMPOSDRU a publicat Ghidul indicatorilor POSDRU

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU a publicat Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM.

08.11.2011
– AMPOSDRU a publicat propunerile de Regulamente care vor înlocui Regulamentele Europene nr. 1081 şi nr. 1083, privind Fondurile Structurale Europene, respectiv Fondul Social European ( FSE )

AMPOSDRU a publicat proiectele de Regulamente propuse spre a înlocui Regulamentele Europene nr.1081 şi nr.1083, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi pentru stabilirea unor dispoziţii generale privind Fondul Social European.
AMPOSDRU a publicat şi Rezumatele evaluării impactului, care însoţesc propunerile de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1081/2006 şi nr. 1083/2006. Pentru detalii, click aici.


03.11.2011
– AMPOSDRU a făcut o precizare referitoare la introducerea tabelului cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, conform instrucţiunii nr. 42

Referitor la comunicatul din data de 31.10.2011, prin care beneficiarilor li s-a solicitat să respecte Instrucţiunea nr. 42 şi să introducă în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, AMPOSDRU a publicat următoarea clarificare:
În conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 42, pct. 3, informaţiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie să corespundă cu cele din ActionWeb. În acest context, beneficiarii contractelor care se regăsesc în lista anexată comunicatului şi care nu au prevăzut în graficul activităţilor proiectului din cererea de finanţare – cu modificările si completările ulterioare – activităţi care să implice grupul ţintă până la data transmiterii Rapoartelor Tehnice de Implementare vor informa Autoritatea de Management POSDRU/Organismul intermediar responsabil de gestionarea proiectului, după caz, cu privire la faptul că, până la data de 31.10.2011, nu au derulat activităţi la care să participe persoane din grupul ţintă.


03.11.2011
– AMPOSDRU a solicitat sprijinul beneficiarilor pentru o analiză privind restituirea TVA în activităţi de formare profesională

AMPOSDRU a efectuat o analiză privind situaţia beneficiarilor/ partenerilor (din categoria societăţilor comerciale) care desfăşoară activităţi de formare profesională şi au întâmpinat dificultăţi în restituirea TVA (restituire conform art.15, lit g, din OUG 64/2009, precum şi prin aplicarea deductibilităţii TVA, conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare).
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor aflaţi în această situaţie, conducerea AMPOSDRU îi roagă să transmită până luni, 7 noiembrie 2011, ora 16.00, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , o informare privind situaţia concretă a proiectului şi sumele reprezentând TVA plătite şi care, potrivit reglementărilor comunitare, urmează a fi recuperate.

03.11.2011 – AMPOSDRU a publicat informaţii referitoare la noi lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional ''Capitalul Uman'' din Polonia

AMPOSDRU a pus la dispoziţia organizaţiilor interesate din România noi informaţii referitoare la lansările de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programubr /ˆlui Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din POLONIA ( informaţii lansări, fişa de proiect ).

01.11.2011
– AMPOSDRU a publicat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat

AMPOSDRU a publicat Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat.

01.11.2011
– AMPOSDRU a publicat Noul Ghid al Solicitantului - Condiţii Generale

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU a publicat noul Ghid al Solicitantului - Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.
Vă rugăm să transmiteţi propunerile dumneavoastră de îmbunătăţire a versiunii de lucru pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 30 noiembrie 2011.


01.11.2011
– AMPOSDRU a publicat lista beneficiarilor care nu au introdus în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, nerespectând Instrucţiunea nr. 42

AMPOSDRU a publicat lista beneficiarilor care la data de 31 octombrie 2011 nu au introdus în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, nerespectând astfel Instrucţiunea nr. 42.
AMPOSDRU le cere beneficiarilor în mod ultimativ să respecte Instrucţiunea nr. 42 iar până la data de 3 noiembrie 2011, ora 11, să introducă datele obligatorii.
AMPOSDRU îi avertizează pe beneficiarii care nu respectă instrucţiunile emise că vor fi sancţionaţi conform reglemetărilor în vigoare, acestea mergând până la rezilierea contractului de finanţare.


19.10.2011
– AMPOSDRU a publicat informaţii referitoare la lansări de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE

AMPOSDRU a publicat informaţii referitoare la lansări de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European.

17.10.2011
– AMPOSDRU a comunicat contul în care beneficiarii vor restitui prefinanţarea necheltuită

AMPOSDRU a informat beneficiarii că restituirea prefinanţării necheltuite şi nejustificate, conform Deciziei nr. 8/2011, se face în contul din care s-au efectuat plăţile, respectiv :

IBAN:RO90TREZ70054010603XXXXX

Beneficiar: MMFPS

CIF: 4266669

COD BIC: TREZROBU

TREZORERIA OPERATIVĂ MUN. BUCUREŞTI


06.10.2011
– AMPOSDRU a solicitat sprijinul beneficiarilor pentru eliminarea blocajelor apărute în implementarea proiectelor

Conducerea AMPOSDRU a solicitat sprijinul beneficiarilor pentru creşterea eficienţei mecanismului de rambursare a cheltuielilor din proiectele Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU ) şi pentru eliminarea blocajelor sesizate de către unii beneficiari. Astfel, dacă la data prezentului comunicat beneficiarii au cereri de rambursare depuse la AM / OI POSDRU delegat care au depăşit termenul contractual, sunt rugaţi să comunice acest lucru până la data de 15 octombrie 2011, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , completând tabelul anexat ( scanat, cu semnătură şi ştampilă, conform modelului, precum şi în format electronic xls).

03.10.2011 – AMPOSDRU a anunţat închiderea aplicaţiei ActionWeb

AMPOSDRU a anunţat închiderea aplicaţiei ActionWeb în intervalul 3 octombrie 2011, ora 16.00 - 4 octombrie 2011, ora 09.00.
În acest interval, AMPOSDRU va efectua proceduri de pregătire a integrării sistemului ActionWeb cu aplicaţia SIMPOSDRU
.

29.09.2011
– AMPOSDRU a publicat o serie de clarificări privind Decizia nr. 8/2011

AMPOSDRU a publicat o serie de clarificări privind Decizia nr. 8/2011.

15.09.2011
– AMPOSDRU a publicat un comunicat de presă comun al Coaliţiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale şi AMPOSDRU

AMPOSDRU a publicat un comunicat de presă comun în urma discuţiilor de miercuri, 14 septembrie 2011, purtate între Coaliţia ONG-uri pentru Fonduri Structurale şi AMPOSDRU.

15.09.2011 &‐ OIPOSDRU ANOFM publică lista beneficiarilor de proiecte ca urmare a finalizării procesului de soluţionare a contestaţiilor pentru CPP 111

OIPOSDRU ANOFM publică lista beneficiarilor de proiecte ca urmare a finaspan style=br //span/stronglizării procesului de soluţionare a contestaţiilor pentru CPP 111.

14.09.2011 – AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la protestul unor organizaţii neguvernamentale faţă de Decizia nr. 8

AMPOSDRU a publicat un comunicat referitor la protestul unor organizaţii neguvernamentale faţă de Decizia nr. 8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării.

02.09.2011
– AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării, conform reglementărilor actuale

AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 8 a directorului general, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a prefinanţării, stabilite prin reglementări la nivel naţional. ( Citeşte : notificare )

29.07.2011
– OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor contractate în cadrul CPP 113

OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor contractate în cadrul CPP 113.

29.07.2011
Ordinul nr. 2359 / 26.07.2011

În data de 26.07.2011 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 527, Ordinul nr. 2359 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Oug nr. 64 / 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2548 / 2009.

07.07.2011 AMPOSDRU a publicat lista actualizată a proiectelor

AMPOSDRU a publicat lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte.

05.07.2011 AMPOSDRU a publicat lista actualizată a beneficiarilor, precum şi lista partenerilor din aceste proiecte

AMPOSDRU a publicat lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte şi lista partenerilor implicaţi în fiecare proiect.

30.06.2011 AMPOSDRU a publicat listele plăţilor efectuate către beneficiari

Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listelor cu plăţile efectuate către beneficiari începând cu luna mai 2011:

10.06.2011 AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 2 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 53 / 13.12.2010

AMPOSDRU a publicat Decizia nr. 2 prin care se modifică art. 17 , alin.12 din modelul standard de notificare AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat pentru modificarea contractului de finanţare strategic / de grant ca urmare a modificărilor legislative, aprobat prin decizia directorului general al AMPOSDRU nr. 53 / 13.12.2010.

10.06.2011 AMPOSDRU a publicat Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor

AMPOSDRU a publicat Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor proiectelor finanţate din POSDRU 2007 - 2013.

02.06.2011 – OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor contractate în cadrul CPP 111

OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor contractate în cadrul CPP 111.

03.05.2011
– OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor selectate în cadrul CPP 113

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare în cadrul CPP 113, OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor selectate în vederea finanţării.

28.04.2011 AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

28.04.2011 AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din POSDRU 2007 - 2013.


21.04.2011
AMPOSDRU a publicat noul Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

AMPOSDRU a publicat noul Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011.

12.04.2011
AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013.

07.04.2011
AMPOSDRU a publicat noile modele de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant şi strategic

AMPOSDRU a publicat noul model de contract de finanţare, pentru proiectele de tip strategic, aşa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1168 / 21 martie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 209 - 25 martie 2011.
De asemenea, AMPOSDRU publică modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de Organismele Intermediare POSDRU - aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1183 / 25 martie 2011 - şi modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de AMPOSDRU - aprobat prin ordinul ministrului 1184 / 25 martie 2011, ambele publicate în Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2011.


04.04.2011 AMPOSDRU a publicat lista întrebărilor frecvente în aplicarea instrucţiunii 42

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor în aplicarea Instrucţiunii 42, AMPOSDRU a publicat o listă a răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări. AMPOSDRU a publicat şi Manualul de utilizare ActionWeb - Modulul "Grup Ţintă - Anexa 10".

10.03.2011
AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare

AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finanţate din POSDRU 2007 - 2013. Anexele aferente instrucţiunii nr. 43 sunt următoarele :


08.03.2011
AMPOSDRU a publicat instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă

AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile prevăzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă.

04.03.2011 – OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor selectate în cadrul CPP 111

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare în cadrul CPP 111, OIPOSDRU ANOFM publică lista proiectelor selectate în vederea finanţării.


03.03.2011
AMPOSDRU a anunţat plata prefinanţărilor I primite la AM până la 16.02.2011

AMPOSDRU a anunţat că, la data de 01.03.2011, a dispus plata unui număr de 358 de cereri de prefinanţare I (necesare pentru demararea implementării proiectelor), în valoare totală de 199.279.080 lei, care au fost primite la AM până la data de 16.02.2011.


01.03.2011
Noua adresă de e-mail a OIPOSDRU ANOFM

Vă informăm faptul că, începând cu data de 01.03.2011, noua adresă de e-mail a OIPOSDRU ANOFM este următoarea : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


02.02.2011 Film de promovare FSE

Vă prezentăm filmul realizat de Comisia Europeană pentru promovarea oportunităţilor oferite cetăţenilor europeni prin Fondul Social European ( pentru vizualizare apasă aici ).


27.01.2011
Lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 113 – ''Profesionişti în piaţa muncii'' în cadrul DMI 4.2

Luni, 31 ianuarie 2011, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie (DMI) 4.2. – “Profesionişti în piaţa muncii”. Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 113 “Profesionişti în piaţa muncii” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 870/ 27.12.2010. (deschide aici)
Rectificarea la Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 113 “Profesionişti în piaţa muncii” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 69/ 26.01.2011.
(deschide aici).
Proiectele propuse în cadrul acestei linii de finanţare vor contribui la îmbunătăţirea sistemului de formare profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare, dezvoltarea şi implementarea strategiei de formare profesională continuă a personalului din cadrul Serviciului Public de Ocupare prin care să fie asigurate competenţele necesare pentru furnizarea serviciilor de ocupare, inclusiv servicii de ocupare personalizate şi dedicate persoanelor care întâmpină dificultăţi de integrare/ reintegrare pe piaţa muncii, precum şi competenţele specifice pentru facilitarea integrării noilor forme de organizare şi management.
(citeşte mai mult)

 

29.12.2010 OIPOSDRU ANOFM anunţă publicarea în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 113 - „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2

În Monitorul Oficial al României nr. 870/27.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 113 „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO” pentru implementarea Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013” (Ordinul nr. 1.751/23.12.2010).


23.12.2010
Axa prioritară nr. 4 Modificarea contractului de finanţare strategic / grant

Ca urmare a deciziei nr. 53 din 13.12.2010, emisă de directorul general al AMPOSDRU, OIPOSDRU ANOFM vă va transmite o NOTIFICARE privind modificarea contractului, urmând ca dumneavoastră să transmiteţi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentului, Notificarea pentru modificarea Bugetului proiectului în conformitate cu informaţiile prezentate în Anexă.


Ca urmare a modificărilor legislative, directorul general al AMPOSDRU a emis decizia nr. 53 / 13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic / grant :


21.12.2010 AMPOSDRU a anunţat închiderea sistemului ACTIONWEB în vederea efectuării unor operaţiuni de întreţinere a sistemului.

Sistemul ActionWeb nu va fi operaţional începând cu data de marti, 21 decembrie 2010, orele 15.30, pentru o perioadă de 4 ore.

20.12.2010 AMPOSDRU a publicat comunicatul privind închiderea sistemului ACTIONWEB pentru linia de finanţare nr. 112

Din cauza disfuncţionalităţilor apărute în sistemul Action Web care au împiedicat potenţialii beneficiari să se conecteze, să completeze şi să depună proiectele pentru linia de finanţare 112, conducerea AMPOSDRU a decis închiderea aplicaţiei Action Web şi anularea tutoror schiţelor care au reuşit să fie introduse în sistem în primele trei ore de la deschidere (peste 2.500 de schiţe). Conducerea AMPOSDRU va solicita consorţiului care gestionează Action Web în cadrul proiectului Sistem Integrat de Mangement SIM POSDRU explicaţii pentru disfuncţionalităţile apărute şi va analiza posibilitatea sancţionării celor responsabili. Menţionăm că pentru a preveni disfuncţionalităţi ale sistemului Action Web întâlnite la celelalte lansări de linii de finanţare din cursul anului 2010, conducerea AMPOSDRU a solicitat în mod expres consorţiului mărirea lăţimei de bandă aferentă conectivităţii la aplicaţia Action Web pentru a se asigura accesul unui număr mai mare de utilizatori simultan. Cele întâmplate în prima parte a zilei de 20.12.2010 arată că, dimpotrivă, disfuncţionalităţile au fost cu mult mai mari decât la lansările anterioare. Conducerea AMPOSDRU îşi cere scuze potenţialilor beneficiari pentru problemele create şi îi asigură că va relua lansarea liniei de finanţare 112 după ce se va asigura de buna funcţionare a Action Web. Data noii lansări va fi anunţată pe site-ul www.fseromania.ro. Comunicat de presa.30.11.2010 Lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 111 – ''Calitate în serviciile de ocupare'' în cadrul DMI 4.1

Miercuri, 8 decembrie 2010, ora 10.00 se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenţie ( DMI ) 4.1.
Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 111 ''Calitate în serviciile de ocupare'' a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 797/29.11.2010. ( deschide aici )

Proiectele propuse în cadrul acestei linii de finanţare vor contribui la modernizarea şi reorganizarea Serviciului Public de Ocupare din România,images/stories/lista_parteneri_proiecte.xlsimages/stories/notificare_decizia_53.doc îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii serviciilor de ocupare furnizate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare de anticipare a schimbărilor de pe piaţa muncii, consolidarea sistemului de furnizare a programelor de formare profesională în vederea corelării ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare pe piaţa muncii.( citeşte mai mult )

 18.11.2010
Draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru DMI 4.2 ''Formarea personalului propriu al SPO''

OIPOSDRU publică spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice ''Profesionişti în piaţa muncii'' din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.2 '' Formarea personalului propriu al SPO''.

OIPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 02.12.2010.01.11.2010 – OIPOSDRU ANOFM publică logourile ( semnătura compusă POSDRU şi sigla proprie a OIPOSDRU ANOFM ) pe care beneficiarii trebuie să le utilizeze pe materialele de comunicare

Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul proiectelor finanţate prin Axa Prioritară 4 '' Modernizarea Serviciului Public de Ocupare'' - POSDRU 2007 - 2013 pot fi descărcate din următorul link.


27.10.2010 – Draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru DMI 4.1 ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''

OIPOSDRU publică spre consultare draftul noului Ghid al Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 111 ''Calitate în serviciile de ocupare'' din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 4.1 ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare''.

OIPOSDRU solicită beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 11.11.2010.


15.10.2010 – Informaţii importante pentru beneficiarii proiectelor contractate pe Axa Prioritară 4 '' Modernizarea Serviciului Public de Ocupare''

În vederea pregătirii documentelor justificative necesare modificării contractelor de finanţare prin notificare, vă rugăm să respectaţi următoarele recomandări.


30.09.2010 – Lista proiectelor contractate pe Axa Prioritară 4 '' Modernizarea Serviciului Public de Ocupare'' până la data de 30.09.2010


OIPOSDRU ANOFM publică spre informare Lista beneficiarilor care au contractat, până la data de 30.09.2010, proiecte pe Axa Prioritară 4, POSDRU 2007 - 2013.

15.09.2010 – Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru POSDRU 2007 - 2013

Vă rugăm să consultaţi Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru POSDRU 2007 - 2013 care cuprinde alocările financiare aferente anului 2010, actualizate de către AMPOSDRU până la data de 15 septembrie 2010.

18.08.2010 – Lista proiectelor strategice depuse în anul 2009 şi aprobate în vederea finanţării

AMPOSDRU a publicat ID-ul, numele şi scorul obţinut în urma evaluării pentru proiectele strategice depuse în 2009 şi aprobate în vederea finanţării, în cadrul Axei Prioritare 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare":

Lista proiecte call 94.pdf
Lista proiecte call 95.pdf

Listele conţin inclusiv proiectele iniţial respinse, dar care, în urma soluţionării contestaţiilor depuse, au fost aprobate.
Aceste liste nu conţin rezultatul final al procesului de contractare deoarece proiectele aprobate iniţial, rezervele şi proiectele aprobate în urma soluţionării contestaţiilor, pentru care încă nu au fost semnate contractele de finanţare, pot face subiectul unor eventuale solicitări de clarificări.
Lista finală a contractelor semnate cu beneficiarii va fi publicată în cel mai scurt timp.06.08.2010 - Schimbare sediu AMPOSDRU

AMPOSDRU va funcţiona din data de 9 august 2010 în noul sediu din strada Scărlătescu, nr. 17-19 (zona Piaţa Victoriei).

07.07.2010 - AMPOSDRU a publicat lista celor mai frecvente intrebari

AMPOSDRU a publicat răspunsurile la cele mai frecvente întrebări adresate în ultimul timp de către aplicanţi, referitoare la eligibilitatea solicitanţilor/partenerilor, respectiv la modalitatea de angajare a managerului de proiect.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente.


28.06.2010 - Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor în cadrul POSDRU ca urmare a misiunii de audit desfăşurate săptămâna trecută. Misiunea de follow-up a Comisiei Europene a analizat modul în care AMPOSDRU a eliminat deficienţele constatate la auditul anterior. Decizia de suspendare temporară a plăţilor nu a afectat beneficiarii de proiecte POSDRU care, din luna decembrie până în prezent, au primit sumele solicitate în cadrul cererilor de prefinanţare sau rambursare. Comunicat de presă.

16.06.2010 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre consultarenoul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice.

 

Vă rugăm să transmiteţi propunerile dvs. de îmbunătăţire a actualului draft pe adresa de mail \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. până la data de 7 iulie 2010.

31.05.2010 - AMPOSDRU a modificat Calendarul lansărilor de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2010

Conform ultimelor modificări care apar în calendarul orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru anul 2010, nu se vor lansa cereri de propuneri de proiecte pentru Axa Prioritară 4 - ''Modernizarea Serviciului Public de Ocupare".

30 martie 2010 - Calendarul orientativ al lansării de noi cereri de propuneri de proiecte POSDRU 2007 - 2013 în anul 2010

AMPOSDRU a publicat calendarul orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte la nivelul POSDRU pentru anul 2010.
Conform calendarului, liniile de finanţare care vor fi lansate în perioada următoare pentru Axa Prioritară 4 - '' Modernizarea Serviciului Public de Ocupare '' sunt cererile de propuneri de proiecte de grant din iunie 2010
.

4 februarie 2010 - Calendarul orientativ al lansării de apeluri de proiecte pentru toate programele operaţionale!

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat calendarul orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte la nivelul tuturor programelor operationale pentru anul 2010. Conform calendarului, liniile de finanţare care vor fi lansate în perioada următoare pentru Axa Prioritară 4 – POSDRU 2007-2013 sunt cererile de propuneri de proiecte de grant din aprilie 2010.

4 ianuarie 2010 – MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ POSDRU 2007-2013

Pentru a răspunde cerinţelor din regulamentele europene şi pentru a promova o imagine unitară şi profesionistă a finanţărilor alocate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, AMPOSDRU a elaborat Manualul de Identitate Vizuală dedicat acestui program. Conţinutul acestui manual a fost prezentat prima dată în cadrul Conferinţei anuale privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România desfăşurată în data de 22 decembrie, la Iaşi. Elementele de identitate vizuală pentru actvităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:

· Logo-urile, în format vectoral, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013;

· Logo-urile, în format jpg, ale Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013;

· Manualul de identitate vizuală pentru POS DRU