Cereri de propuneri de proiecte

 

OIPOSDRU ANOFM publică lista contractelor de finanţare aferente CPP 123 şi CPP 124.

OIPOSDRU ANOFM publică centralizatorul cu întrebări şi răspunsuri aferent CPP 123 şi CPP 124.

Cereri de propuneri de proiecte strategice – 2013

În data de 1 iunie 2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat 5 noi linii de finanţare pentru cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 5 Domenii Majore de Intervenţie.
În cadrul acestor linii de finanţare s-au lansat şi următoarele cereri de propuneri de proiecte strategice:

· 123 „Calitate în serviciile de ocupare” , DMI 4.1 „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare”,

· 124 „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2 „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare”.

Pentru a facilita procesul de completare şi de transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentelor cereri de propuneri de proiecte, în perioada 3 iunie – 1 iulie, in intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul OIPOSDRU ANOFM, funcţionează un birou de informare. Eventualele întrebări referitoare la prezentele cereri de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la numărul de telefon (021) 311 07 36.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 17 iunie 2013, ora 10:00 până la data de 01 iulie 2013, ora 16:00.

Cereri de propuneri de proiecte strategice - 2010


În luna august 2010, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre informare Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, versiunea revizuită.
Acest Ghid cuprinde reguli generale privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte de grant şi proiecte strategice lansate pentru POSDRU.


Proiecte strategice

În data de 9 mai 2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat 14 noi linii de finanţare pentru cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie.
În cadrul acestor linii de finanţare s-au lansat şi următoarele cereri de propuneri de proiecte strategice:
· „Calitate în serviciile de ocupare” , DMI 4.1 „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare”,
· „Profesionişti în piaţa muncii”, DMI 4.2 „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare” .
Pentru a facilita procesul de completare şi de transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 9 mai – 28 august 2009, între orele 9.00-16.00, la sediul ANOFM, funcţionează un birou de informare.
Eventualele întrebări referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la următoarele adrese de e-mail:
-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru domeniul major de intervenţie 4.1, -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru domeniul major de intervenţie 4.2.
sau la telefon (021) 3.11.07.36.


În data de 8 iulie 2008 s-a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru proiectele strategice. Pentru a facilita procesul de completare si transmitere a cererilor de finantare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 08.07 - 30.23.2008, între orele 9-16, la sediul AMPOSDRU functioneaza un birou de informare. Locatia acestui birou de informare este România, Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1. În plus, întrebarile referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru domeniul 4.1 si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru domeniul 4.2 sau la nr. de telefon (021) 315.02.01.

În data de15 februarie 2008, AMPOSDRU a lansat 16 cereri de propuneri de proiecte strategice În cadrul acestor linii de finanţare s-au lansat şi următoarele cereri de propuneri de proiecte strategice:

- „Calitate în serviciile de ocupare” ,Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;

- „Profesionişti în piaţa muncii” ,Domeniul Major de Intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”;

Pentru a facilita procesul de completare şi de transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 17 februarie – 20 martie 2008, între orele 9.00-16.00, la sediul AMPOSDRU, funcţionează un birou de informare.
Eventualele întrebări referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la următoarele adrese de e-mail:
-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru domeniul major de intervenţie 4.1, -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru domeniul major de intervenţie 4.2.
sau la telefon (021) 3.15.02.08.
  •  

Proiecte de grant

În data de 16 aprilie 2008 s-a lansat Cererea de propuneri de proiecte pentru proiectele de grant. Pentru a facilita procesul de completare si transmitere a cererilor de finantare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, în perioada 17.04 - 22.12.2008, între orele 9-16, la sediul OIPOSDRU-ANOFM functioneaza un birou de informare. Locatia acestui birou de informare este România, Bucuresti, str. Avalansei, nr. 20-22, sector 4. În plus, întrebarile referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru domeniul 4.1 si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru domeniul 4.2 sau la nr. de telefon 0040/021.311.07.36.