Educatie continua orientata spre performanta pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor – ECOP

„Educatie continua orientata spre performanta pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor – ECOP”


In cadrul proiectului POSDRU/95/4.2/S/54476 „Educatie continua orientata spre performanta pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor – ECOP” unde beneficiar a fost Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, obiectivul general a fost cresterea nivelului de competente profesionale, sociale, cetatenesti si de comunicare ale personalului cu atributii in formarea profesionala a somerilor, prin programe de formare diferentiate pe niveluri de atributii in furnizarea serviciilor. Acest obiectiv a fost vizat in contextul in care valoarea asumata a grupului tinta prin contractul de finantare este de 300 persoane angajati SPO. 

Initial, in activitatea 1, s-a facut o identificare a profilelor ocupationale existente in activitatea de formare profesionala, compararea lor cu profilele folosite in spatiul european si de catre partenerul transnational si adaptarea profilelor romanesti la acestea sau preluarea celor europene, dupa caz. Au rezultat astfel 3 profile pentru Formator, Manager formare si Tehnician formare.

Urmatoarea etapa, activitatea 2, a constat in identificarea nevoii de formare a personalului propriu, raportata la profilele ocupationale actualizate la activitatea precedenta 1. Pentru aceasta s-au deplasat in teritoriu 3 echipe romano-spaniole de specialisti in resurse umane care au folosit anumite instrumente (inventarierea resurselor umane care lucreaza in activitatea de formare profesionala, Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC), Chestionar de evaluare a nevoilor de formare, Interviul), conform unei metodologii pe un lot de 323 de subiecti, reprezentativ activitatii de formare profesionala la nivelul institutiilor de stat, de profil, lot numit Grup tinta.

Aceasta analiza a fost efectuata intr-o perioada definita de timp si a luat in calcul domeniile de activitate profesionala specifica (FORMATOR, MANAGER FORMARE, RESPONSABIL DE CURS). Acoperirea a 94 de institutii de profil (AJOFM/ ALOFM/ puncte de lucru/ CRF/ CRFPA) din 63 de localitati a presupus desfasurarea unui  extins plan de lucru si resurse.S-au elaborat bilanturi de competente pentru fiecare persoana in parte. Evaluarea pe baza competentelor are ca obiectiv judecarea competentelor necesare/ de dezvoltat pentru postul actual sau pentru unul viitor.  Prin comparatie cu evaluarea, Bilantul competentelor are drept obiectiv construirea unui plan individual de actiune (dezvoltare a competentelor profesionale si individuale), plecând de la potentialul prezent al candidatului. Rezultatul acestui “Bilanţ al competenţelor” este instituirea unui program personalizat de formare profesionala.

Toate datele colectate au fost introduse intr-o baza de date si analizate cu ajutorul unui soft, incercandu-se identificarea nevoilor formative a fiecarei persoane si repartizarea pentru unul dintre cele trei programe de formare, iar rezultatul a fost obtinerea a 3 rapoarte elaborate de cele 3 echipe, privind nevoile specifice si generale de formare si 1 studiu privind nevoia de formare a personalului din domeniu, la nivel national, stabilindu-se si actiunile viitoare in domeniul formarii profesionale continue a personalului propriu.

Urmatoarea activitate a constat in furnizarea de formare profesionala in meseriile Formator Ocupational, Manager Formare, Tehnician Formare, Competente comune, sociale si civice. Furnizarea noilor programe s-a facut printr-o metoda mixta, teoria online, pe platforma de e-learning a partenerului transnational, iar partea de practica facandu-se in centre de formare din Romania si in Spania. Aceasta a condus la autoimpunerea unui standard de calitate al serviciilor prestate in randul personalului si la implementarea unor noi proceduri de lucru moderne, flexibile, orientate spre client, unitare la nivelul intregii structuri a Solicitantului, ceea ce a reprezentat un efect pozitiv pe termen lung. Dupa finalizarea acestor programe de formare a urmat o sesiune de certificare nationala a competentelor dobandite de cursanti. Astfel, 318 persoane au participat la cursuri, din care au absolvit 312 persoane si au fost certificate in sistem national si au primit certificate de absolvire 306 persoane. In fiecare program de formare au fost cuprinse module privind protectia mediului si egalitatea de sanse.

Ultima activitate a constat in evaluarea impactului pe care aceste programe de formare l-au avut asupra participantilor, activitatii lor profesionale si institutiilor din care fac parte – a fost intocmit un raport.

Au fost elaborate de asemenea si o procedura de lucru standard pentru activitatea de formare si un ghid de diseminare a bunelor practici in domeniul formarii profesionale.

 

Titlul

proiectului

Educatie continua orientata spre performanta pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor – ECOP

Domeniul Major de Intervenție

Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare

Durata proiectului

01.07.2010 – 30.06.2013

Contributia FSE

15.046.451,73

Bugetul total

20.900.446,13

Participanti

377

Tara

Romania

Organizatia

Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca

Contact

Manager proiect

Ana Radulescu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.