Acte normative

În această secţiune puteţi consulta actele normative relevante pentru perioada de programare POSDRU 2007-2013 :

Read more: Acte normative