Regulamente

În această secţiune puteţi consulta regulamentele pentru perioada de programare POSDRU 2007-2013 :

Cadrul legislativ european Fonduri Structurale şi de Coeziune


  • Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, în sensul simplificării anumitor cerinţe şi proceduri în domeniul managementului financiar;
  • Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999;
  • Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999;
  • Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT);
  • Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;
  • Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare;
  • Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94

Management financiar

 

  Nereguli


.

Read more: Regulamente