Cine suntem

Cine suntem?
 
OI MMJS, Organism care gestionează Axa prioritară nr. 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare - aferentă Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Program finanţat din Fondul Social European).

Organizare - Regulament de Organizare și Funcționare ( ROF );

LISTA PERSOANELOR DIN CONDUCERE

Director : Ivănescu Roxana

Director adjunct: Vărzaru Alina